PODPORA ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NAŠICH ŽÁKŮ

Před ukončením letošního školního roku jsme si s žáky 4.třídy udělali pěknou výstavku čtenářských deníků, které obsahují jejich zápisky o přečtených knihách a vlastní barevné kresbičky. Mimočítankovou četbou si děti zdokonalují techniku vlastního čtení, učí se číst s porozuměním a […]

Read more →
Skip to content