Aktuality ZŠ

Výstava zahrádkářů – ZŠ

Ani letos jsme si nenechali ujít podzimní výstavu různých druhů ovoce a zeleniny, které vypěstovali členové organizace i okolní pěstitelé. Také děti mohly ochutnávat různé výrobky z těchto surovin. Novinkou byla sbírka čerstvých hub a jejich popis, které děti zaujaly. Organizátoři…

Číst více »
Galerie ZŠ, Základní škola

Sběr papíru

V pátek 24.6. 2022 byl vyhodnocen za 2. pololetí sběr papíru. Nejlepších deset sběračů získalo krásné sportovní ceny. Úžasný a chutný čokoládový dort s jahodami získala 1. třída. Ze zbylých peněz za sběr bylo uhrazeno vstupné do Zlatorudných mlýnů.  

Číst více »
Galerie ZŠ, Základní škola

Latinsko americké tance

Na naší škole již několik let probíhají pod vedením tanečního trenéra Rostislava Neuwirtha lekce latinsko-amerických tanců, které jsou slavnostně zakončeny taneční soutěží v TSK klubu na Příčné ulici v Opavě. Letos se zúčastnily 4 družstva. Děti soutěžily v těchto tanečních…

Číst více »
Galerie ZŠ, Základní škola

Zlaté hory – výlet

Ve čtvrtek 16.6. 2022 naše škola vyrazila na výlet do Zlatokopeckého skanzenu ve Zlatých horách.          V areálu skanzenu jsme navštívili repliky středověkých hornických mlýnů s naučnou stezkou.    Nechyběla ani ukázka drcení zlaté rudy nebo tavící…

Číst více »
Galerie ZŠ, Základní škola

Den dětí

Pohádkový park – Den dětí V pátek 27.5. 2022 jsme se celá škola vypravili do Velkých Heraltic, oslavit na zámek Den dětí.                 V parku areálu byla připravena různá stanoviště, na kterých nás vítaly…

Číst více »
Galerie ZŠ, Základní škola

Veselé zoubky

V pátek 13.5. 2022 proběhl celorepublikový preventivní program dm v 1. ročníku „Veselé zoubky“.        Byl zaměřen na zásady hygieny o chrup. Děti byli seznámeny s funkcí zubů, proč je důležité dbát             …

Číst více »
Galerie ZŠ, Základní škola

Světový den hygieny rukou

Naše 1., 2. a 4. třída se zúčastnila akce „Čisté ruce“ ve Slezské nemocnici v Opavě, která upozorňuje    na význam mytí rukou jako důležitého preventivního opatření proti přenosu mnoha onemocnění.Dezinfekce a mytí rukou má svá pravidla. Děti se s…

Číst více »
Galerie ZŠ, Základní škola

Polytechnická výchova

V pátek 29.4. 2022 měli žáci 1. – 3. třídy polytechnickou výchovu. Pracovali se dřevem, učili se brousit dřevo brusným smirkovým papírem. Nakonec si z jednotlivých částí složili výrobek. Děvčata krásnou kytičku a chlapci závodní formuli. Výrobky si děti mohou…

Číst více »
Galerie ZŠ, Základní škola

Pasování na čtenáře

Dne 27.4. 2022 proběhlo na Obecním úřadě v Chlebičově „Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře“. Na úvod si děti připravily pro paní ředitelku, paní starostku obce a královnu Abecedu, krátké představení z básniček, písniček a tanečku. Každý žák také přečetl větu, žáci…

Číst více »
Galerie ZŠ, Základní škola
Skip to content