Aktuality ZŠ

Veselé zoubky

V pátek 13.5. 2022 proběhl celorepublikový preventivní program dm v 1. ročníku „Veselé zoubky“.        Byl zaměřen na zásady hygieny o chrup. Děti byli seznámeny s funkcí zubů, proč je důležité dbát             …

Číst více »
Galerie ZŠ, Základní škola

Světový den hygieny rukou

Naše 1., 2. a 4. třída se zúčastnila akce „Čisté ruce“ ve Slezské nemocnici v Opavě, která upozorňuje    na význam mytí rukou jako důležitého preventivního opatření proti přenosu mnoha onemocnění.Dezinfekce a mytí rukou má svá pravidla. Děti se s…

Číst více »
Galerie ZŠ, Základní škola

Polytechnická výchova

V pátek 29.4. 2022 měli žáci 1. – 3. třídy polytechnickou výchovu. Pracovali se dřevem, učili se brousit dřevo brusným smirkovým papírem. Nakonec si z jednotlivých částí složili výrobek. Děvčata krásnou kytičku a chlapci závodní formuli. Výrobky si děti mohou…

Číst více »
Galerie ZŠ, Základní škola

Pasování na čtenáře

Dne 27.4. 2022 proběhlo na Obecním úřadě v Chlebičově „Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře“. Na úvod si děti připravily pro paní ředitelku, paní starostku obce a královnu Abecedu, krátké představení z básniček, písniček a tanečku. Každý žák také přečetl větu, žáci…

Číst více »
Galerie ZŠ, Základní škola

Výlet do Raduně

Ve středu 13. 4. naše škola vyrazila na výlet do Raduně. Hned po příjezdu nás uchvátil pohled na romantický zámek. Při procházce jsme obdivovali park s jezírky a pohled na krásnou budovu.              Poté jsme…

Číst více »
Galerie ZŠ, Základní škola

Policejní pohádky

Ve středu 10.11. 2021 přijel za dětmi 1. a 2. třídy zástupce PČR. Žáci daných tříd se zúčastnili preventivního programu „Policejní pohádky“. Nejprve si poslechli informace o policejní stanici a pak si již povídali formou diskuze např. co dělá policista,…

Číst více »
Galerie ZŠ, Základní škola
Skip to content