Obědy

Vážení rodiče, kdo potřebuje zajistit svému dítěti během distanční výuky obědy, může si je přihlásit ve školní jídelně. Obědy se budou vydávat do jídlonosičů u zadního vchodu do školy, a to vždy od 11, 15 do 11, 30 nebo od […]

Read more →

Informace k epidemiologické situaci na škole

Při realizaci konkrétních protiepidemických opatření má kompetence jak škola, tak místně příslušná krajská hygienická stanice (KHS). Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky, nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický […]

Read more →
Skip to content