Jízda zručnosti

Tento týden jsme si povídali o dopravě. Děti se seznámili se základními pravidly silničního provozu, zopakovali jsme si jednoduché dopravní značky a také si řekli, jaká je povinná výbava cyklisty a jízdního kola. Vyvrcholením byla oblíbená  Jízda zručnosti, která proběhla 24. září. Hojná účast byla u dětí první a druhé třídy. Byli moc šikovní a nebáli se.