Informace pro rodiče dětí z MŠ

INFORMACE KE ŠKOLNÍMU ROKU 2020/2021

Vážení rodiče, milé děti,

Na začátku každého nového školního roku probíhala vždy v naší mateřské škole informativní třídní schůzka.  Protože se letos chceme vyhnout větší koncentraci osob na jednom místě, předáváme Vám potřebné informace zde. Samozřejmě pokud budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte se na nás obrátit osobně.

 1. Velice děkujeme a vážíme si, že jste si vybrali naší mateřskou školu a svěřujete nám do péče to nejcennější co máte – vaše děti. Uděláme maximum pro to, aby se dětem ve školce líbilo

 

 1. O vaše děti se budou starat:

Třída Sluníčka (mladší děti) – p.uč. Pavla Reichlová, p. uč. Bc. Petra Bialasová, dis.

Třída Sovičky (starší děti) – p. uč. Bc. et Bc. Jana Borunská, p. uč. Kateřina Novotná

Školní asistentka – Petra Konečná

Provozní zaměstnankyně – Lucie Klímková, Marie Weissová, Andrea Blahetková

 

 1. Veškeré potřebné informace naleznete vždy na nástěnce nebo na webové stránce skolachlebicov.cz

 

 1. K přihlašování a odhlašování dětí využívejte telefonní spojení: 553 764 594 (Sovičky), 724 390 687 (Sluníčka)

Děti odhlašujte či přihlašujte vždy nejpozději den předem do 11. hodin. V případě, že vaše dítě je do školky nahlášeno a z jakéhokoliv důvodu ho v daný den do školky nepřivedete, vždy nám tuto skutečnost oznamte. První den nepřítomnosti dítěte, máte možnost vyzvednout si nahlášenou stravu do jídlonosiče.

 1. V naší MŠ se neplatí školkovné. Platíte pouze za stravu. Informace ke stravnému, způsobu úhrady..atd. jste dostali v samostatně vytištěných pokynech ze školní jídelny a jsou také vyvěšeny v šatnách dětí

 

 1. Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Pokyny, jak musíme postupovat v případě výskytu příznaků infekčního onemocnění u vašich dětí máte vytištěné na nástěnce a jsou také součástí školního řádu. Celý manuál je ke stažení na stránce Ministerstva školství – www.msmt.cz

 

 1. Jelikož předškoláci (tzn. děti poslední rok před nástupem do ZŠ) mají docházku do MŠ povinnou, bude v případě nepříznivé epidemiologické situace – vysoká nemocnost, řešeno jejich vzdělávání distanční formou. Rodiče předškoláků bychom informovali o způsobu tohoto vzdělávání.

 

 

 1. Žádáme, aby měly děti v přihrádce jednu roušku, oblečení na pobyt venku a náhradní oblečení včetně spodního prádla pro případ nehody, balení kapesníků (odevzat paní učitelce).

 

 

 1. Z bezpečnostních i hygienických důvodů je zakázáno nosit do školky vlastní hračky z domova.

 

 

 1. Zájmové aktivity (kroužky) – máte možnost přihlásit své dítě do zájmových kroužků. Podrobnější informace (čas, den v týdnu) se dozvíte na nástěnce.

 

 

 

 

 1. Každoročně jsme vybírali hotově částku 500,- Kč na dítě na školní rok. Z této částky byla v průběhu celého roku placena různá kulturní představení, výlety, drobné dárky pro děti…apod.

 

 • Jednáme o vytvoření spolku rodičů, kteří by tuto aktivitu pod vedením paní Marcely Fusskové (zástupkyně z řad rodičů) měli na starost. V plánu je vytvoření účtu, kam byste částku zaslali a spolek bude mít na starost vedení účetnictví.  Zatím žádné peníze nenoste, budeme Vás informovat.

 

 1. Každoroční akce pro děti (drakiáda, halloweeen, karneval…apod.) se budou odvíjet od aktuální epidemiologické situace.

 

 1. Žádáme Vás, abyste v prostorách Mateřské školy používali roušku  

 

 

 1. Na webové stránce i zde naleznete Školní řád. Žádáme Vás o jeho prostudování a podepsání na formulář, že jste byli se školním řádem řádně seznámeni.     

 

 

 

Přeji nám všem hlavně zdraví, dětem přeji, ať se jim ve školce líbí a těším se na vzájemnou spolupráci

 

 Jana Borunská – vedoucí učitelka