Informace k čerpání ošetřovného MŠ

Veškeré informace týkající se nároku na čerpání ošetřovného z důvodu vládního uzavření MŠ naleznete na stránce http://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.