Příchod jara v MŠ

Na začátku března proběhl v Kulturním domě velikonoční jarmark, jehož součástí byla i soutěž o nejkrásnější kraslici. Naše vajíčko, které jsme vyrobili s dětmi ze třídy Sluníček získalo krásné 3. místo. V polovině března nás navštívilo divadélko Smíšek s veselou pohádkou, u které jsme se všichni moc pobavili. Spousta krásných akcí je ještě před námi a už teď se všichni na ně moc těšíme.