Svět hudby

V pátek 6.5. proběhlo ve třídě Soviček projektové dopoledne věnované hudbě. Pani lektorka děti seznámila s různými druhy hudebních nástrojů, podrobněji se zaměřila na dechové nástroje.        Předvedla dětem různé známé skladby, které děti poznávaly.                                                                        Děti si vytvářely hudební nástroj – kastaněty a samy se na chvíli proměnily v muzikanty. Bylo to velmi zajímavé a děti si to moc užily.