Rozloučení s pátou třídou

Jako každý rok, tak i letos ve školním roce 2019 / 2020 nás čekalo dojemné loučení s pátou třídou. Nejprve žáci s radostí přijali pozvání na obecní úřad v Chlebičově, kde se rozloučili s paní starostkou Ing. Kašnou. Ta dětem poděkovala za veškerou práci a reprezentaci školy a povzbudila všechny krásnými slovy do nové životní etapy. Žáci odcházeli nejen s plnými břichy, ale také s plnýma rukama dárků. Další den v pátek odpoledne proběhlo posezení s rodiči, učitelkami a paní ředitelkou, kde děti zazpívali třídní hymnu, ve které zazněly všechny jejich společné zážitky. Žáci si také připravili pro vyučující poznávací hru jejich fotek z útlého dětství. Obrovské poděkování patří všem rodičům, nejen za bohaté občerstvení, ale za celou organizaci akce, neboť vše bylo naprosto skvělé. V úterý už ale opravdu nastal poslední den, kdy společně žáci usedli do lavic, což si žáci uvědomovali, a proto ukáplo i pár slziček. V novém školním roce do naší školy tito žáčci sice už nenastoupí, ale bude nám je stále připomínat krásné tablo na nástěnce v přízemí školy, které si žáci sami vyrobili. I když letošní páťáci za sebou už zabouchli dveře naší školy, budeme se moc těšit na každou jejich návštěvu.

Mgr. N. Silberová