Český červený kříž – projektový den

V pondělí 25. 5. 2022 proběhl na naší škole „Projektový den první pomoci“ ve spolupráci se zástupci ČČK a studentů zdravotní školy. Děti se svou třídou chodily po různých stanovištích, na kterých byly seznámeny s různými  poraněními nebo zdravotní indispozicí a poté si prakticky zkoušely ošetření. Akce měla úspěch, žáci si připomněli zásady a postupy první pomoci a ošetření, přivolání záchranné služby   a zároveň se někteří z nich připravili i na dopravní soutěž, která zahrnuje i základy první pomoci.

                                                                                                                                Metodik prevence                                                                                                                                                    Mgr. Irena Hrubá Vaňková