Den dětí

Pohádkový park – Den dětí

V pátek 27.5. 2022 jsme se celá škola vypravili do Velkých Heraltic, oslavit na zámek Den dětí.                 V parku areálu byla připravena různá stanoviště, na kterých nás vítaly pohádkové bytosti, děti se také seznámily např. s prací hasičů a policie.                                                                                                      Shlédly ukázku psovodů a cvičení se psy, mohly se i povozit na koních.  O závěrečnou zábavu se postarali klauni.                                                                                                                                                              Během oslav bylo k dispozici občerstvení – čaj a párek v rohlíku.                                                                        Dopoledne bylo plné zábavy a radosti.

                                                                                                                            Mgr. Irena Hrubá Vaňková