Den Země

Den Země – 1. a 2. třída

V pátek dne 26.4.2024 slavila naše škola Den Země. Žáci 1. a 2. třídy v první části tohoto dne  domalovávali naši planetu a podle toho, kterou půlku si vybrali, zda usměvavou nebo zamračenou, malovali kolem obrázky, co Zemi prospívá a co jí naopak škodí. Poté ještě na modré a zelené lístečky napsali, co by  jí přáli. Mezi tím jsme s dětmi vedli diskusi o naší planetě a životě na ní. Z nápaditých obrázků si vytvořily výstavku na plotě před školou. V druhé části jsme se přemístili na zahradu MŠ, kde se děti účastnily pod přímým dohledem odborníků (zahradníků) sázení stromu, a to švestky. Nejen, že si povídaly o významu a důležitosti stromů na naší planetě, ale aktivně se zapojily i do samotného sázení. V poslední části jsme se společně dali do úklidu zeleně i vozovky před školou, který jsme opět spojili s diskuzí o významu udržování čistoty naší planety.  Ke všem činnostem nám celý den krásně svítilo sluníčko, dětem se projektový den líbil a už se těší na další zajímavé aktivity, které si pro ně paní učitelky rády připraví.

                                                                                                            Mgr. Irena Hrubá Vaňková

Den Země – 3., 4. a 5. třída

V pátek 26. dubna jsme všichni ve škole oslavili Den Země. Jelikož nám počasí konečně přálo,  mohli jsme si ho užít s dětmi i v přírodě. V průběhu celého týdne jsme všechny třídy výtvarně zpracovali libovolnou výtvarnou technikou pěkná výtvarná dílka na téma ochrany naší Země a přírody, která se všem dětem moc povedla. Žáci 3. třídy nakreslili, co naší planetě prospívá a také, co jí naopak škodí. Zároveň si paní učitelky s dětmi popovídaly ve třídách o tom, jakým způsobem můžeme my všichni přispět k podpoře a udržování zdravé a čisté naší planety. Čtvrťáci a páťáci tvořili ve skupinách zvětšené předlohy zeměkoule se světadíly, kterými jsme vyzdobili oplocení před školou a vytvořili jsme si společnou výstavku výkresů všech dětí. Zároveň děti napsaly, co slibují naší planetě a čím jí můžeme pomoci, abychom si ji co nejdéle udrželi. Den Země si žáci 3., 4. a 5. třídy připomněli taky praktickou pomocí. Páťáci se v pracovních činnostech zaměřili na jarní výsadbu na vyvýšených školních záhonech a společně jsme se zaměřili na úklid v okolí obce. Na závěr jsme se setkali v Lipju se staršími žáky ze ZŠ Velké Hoštice, kteří také sbírali odpad směrem k naší obci Chlebičov. Všichni jsme měli krásný pocit, že jsme pro přírodu a naše životní prostředí opět udělali něco prospěšného.                                               

                                                                                                                    Mgr. A. Benšová