Den Země – 30.4.2021

V měsíci dubnu jsme oslavili ve škole Den Země. Paní učitelky ve svých třídách připomněly význam tohoto dne a ochrany životního prostředí. V pátek 30.4. 2021 jsme se vydali jako každý rok uklidit Chlebičov. Počasí nám přálo, po ranním vydatném dešti se na nás smálo sluníčko. Jednotlivé třídy vyzbrojeny rukavicemi a odpadkovými pytli posbíraly povalující se nepořádek. Podařilo se nám naplnit několik pytlů, a proto shledáváme tuto akci za vydařenou. Den jsme si užili a jsme rádi, že jsme měli možnost přidat ruku k dílu a pomoci místu, kde žijeme.