Hygienická pravidla ve školním roce 2020-21 v souvislosti s COVID-19.

Vážení rodiče, na základě doporučení MŠMT budeme dodržovat tato pravidla.

Provoz školy a školní družiny bude od září v běžném režimu jen se zvýšenými dezinfekčními opatřeními.

Budeme se řídit semaforem k epidemiologické situaci, který bude aktualizován Ministerstvem zdravotnictví každý pátek a následně Vás budeme informovat na webových stránkách školy.

Žáci po příchodu do školy použijí dezinfekci. Dezinfekce je umístěna u vchodu do školy, na WC, ve třídách a ve školní družině. Ve škole jsou v každé třídě i na toaletách jednorázové papírové ručníky. Třídy budou pravidelně větrány.

Exponovaná místa / kliky, zábradlí / budou několikrát denně dezinfikována. Lavice budou dezinfikovány vždy po vyučování.

Ve škole umožníme konání kroužků a nepovinného předmětu náboženství. O účasti žáků na těchto aktivitách rozhodují rodiče. Přijdou zde do styku žáci z různých tříd.

Vstup cizích osob do školy bude omezen. Rovněž prosíme rodiče, kteří budou doprovázet své děti do školy, aby se rozloučili před školou. Výjimkou jsou rodiče prvňáků, kterým bude vstup umožněn pouze do prostoru šaten, a to v roušce.

Dítě s příznaky nákazy /zvýšená teplota, kašel /nebude do školy vpuštěno. Prosíme rodiče, aby si zjevně nemocné dítě nechali doma a neposílali jej do školy. Děti trpící alergickou rýmou a chronickými respiračními problémy, musí mít lékařské potvrzení. Pokud se u žáka vyskytnou příznaky nákazy během vyučování, bude izolován a kontaktován zákonný zástupce, který si dítě musí v co nejkratší době vyzvednout. Žádáme rodiče o aktualizaci kontaktů – telefonních čísel.

Další podrobnosti k případné distanční výuce se dozvíte na třídních schůzkách, které proběhnou v pondělí 7. 9. 2020 v těchto časech. Během třídních schůzek proběhne také volba zástupce rodičů do školské rady a schválení příspěvku do Klubu rodičů.

1. třída v 16,30
2. třída v 15,45
3. třída v 16,00
4. třída v 16,00
5. třída – proběhne prostřednictvím školy online písemnou informací třídní učitelky.

Plenární schůze rodičů se nebude konat.

Věříme, že školní rok proběhne v klidu a bez komplikací.

Mgr. Milena Široká, ředitelka školy