Informace ředitelky školy

Dne 8. 10. 2020 byla potvrzena pozitivita na Covid-19 u jedné paní učitelky. Ředitelství školy postupuje v součinnosti s krajskou hygienickou stanicí a v souladu s manuálem MŠMT tak, abychom ochránili zdraví všech žáků a zaměstnanců školy. Rodiče žáků, kterých se opatření budou týkat, budou informováni ředitelstvím školy telefonicky.

Mgr. Milena Široká