Koruny Karla IV.- Hradec nad Mor.,29.9.2021

Výlet do Hradce nad Moravicí

Ve středu 29. září se žáci 3., 4. a 5. ročníku účastnili výletu do Hradce nad Moravicí. Jejich kroky směřovaly do nově zrekonstruovaného sálu Babince, kde se konala výstava s názvem Říšské koruny Karla IV. Děti si prohlédly repliky královských korun, model Karlštejnu nebo Karlova mostu. Pro žáky měla paní Machurová připravený animační program. Součástí programu bylo vyhledávání konkrétních předmětů výstavy dle obrázků. Děti také dostaly pracovní listy. Mladší žáci mohli informace vyhledat na informačních tabulích, starší museli nejprve zapátrat v paměti a pokusit se na otázky odpovědět samostatně. Součástí programu byla možnost vyzkoušet si dobové kostýmy nebo si vytvořit pečeť na pohlednici. Kdo měl odvahu, vložil hlavu a ruce do pranýře a vžil se do role trestanců, kteří byli v dávných dobách takto mučeni. Poté se všichni společně vydali na procházku kolem Červeného a Bílého zámku až k Bezručově vyhlídce. Počasí nám daleký výhled nedopřálo, ale i tak jsme si podzimní přírodu hezky užili. A už teď se těšíme na další nevšední školní den. 

                                                                                                      Mgr. Hana Seidlová