Máme rádi přírodu

Dne 11.5. 2022 naši školu navštívilo dětmi velmi oblíbené pojízdné planetárium opět se zajímavým programem. Žáci všech tříd a děti z MŠ ze třídy  Soviček zhlédli v tělocvičně ZŠ a zajímavý výchovně vzdělávací příběh s ekologickou tématikou s názvem Život ve stromech. Mladší děti si prohloubily poznatky z prvouky, poznávaly luční květiny, druhy stromů a prostřednictvím pohádkového příběhu se přemístily do říše rostlin a do kořenů stromů, aby se dozvěděly, jak jsou rostliny vyživovány pro svůj správný růst. Starší žáci si zopakovali    co je fotosyntéza, která probíhá v zelených rostlinách, procvičili si třídění rostlin a dřevin a jejich užitek.
Tento přírodovědný program se všem moc líbil, jelikož přispěl k rozvoji pozitivního vztahu našich žáků    k přírodě a k ochraně životního prostředí. 

                                                                                                                                        uč. Mgr. A. Benšová