PODPORA ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NAŠICH ŽÁKŮ

Před ukončením letošního školního roku jsme si s žáky 4.třídy udělali pěknou výstavku čtenářských deníků, které obsahují jejich zápisky o přečtených knihách a vlastní barevné kresbičky. Mimočítankovou četbou si děti zdokonalují techniku vlastního čtení, učí se číst s porozuměním a rozvíjí se jejich čtenářské dovednosti. Po přečtení oblíbené knihy žáci umí děj knihy převyprávět, dokážou rozpoznat a analyzovat prostředí ve kterém se děj odehrává, charakterizovat hlavní postavy knihy, porovnávají myšlenky, dělají své závěry a dle vlastní fantazie umí příběh dokončit. Součástí hezké výstavky byly i moudré věty o čtení, kterými žáci prezentují svůj pozitivní vztah ke knihám. Čtvrťáci se už nyní těší, že o prázdninách budou mít dostatek času na vhodný výběr a čtení dalších zajímavých knih, o kterých si budeme opět spolu vyprávět ve čtenářské dílně.
tř. uč. Mgr. Adriana Benšová