Prázdninové čtení a slohování – 5. třída

 
Naši žáci 5.třídy o prázdninách na školu nezapomněli a svůj volný čas využili i na dobrovolnou mimočítankovou četbu, ze které si udělali zápisek do svých čtenářských deníků. Terezka Chalupová byla nejlepší čtenářská rekordmanka ze třídy, o prázdninách přečetla 7 knih! V září na hodinách literární výchovy žáci prezentovali svoje přečtené knihy, seznámili nás s autory, ilustrátory, s dějem své knihy, hlavními postavami  a jejich vlastnostmi, vyprávěli, co je v knize zaujalo, jaké ponaučení jim kniha zprostředkovala, případně doporučili svůj  knižní titul k přečtení svým spolužákům.
Nejhezčí svoje prázdninové zážitky páťáci sepsali ve slohové výchově formou vyprávění, kde jsme se zaměřili na stylistiku slohového útvaru, pravopis a estetickou úpravu písemného projevu žáků.
Ze čtenářských deníků a slohových prací, které děti doplnili vlastními kresbičkami, jsme si udělali ve škole hezkou literární výstavku. Těší nás zájem našich žáků o četbu a i nadále budeme podporovat rozvoj jejich čtenářské gramotnosti. 
 
tř. uč. 5. třídy Mgr. A. Benšová