Recitační soutěž -1. třída- třídní kolo + školní kolo + okrskové kolo Kravaře

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Letošní školní kolo recitační soutěže našich žáků proběhlo 10. 2. 2022. Ve všech třídách se nejprve uskutečnila třídní kola, ze kterých paní učitelky vybraly 11 žáků s výrazným přednesem a se zajímavými a vtipnými básničkami. Porota posuzovala uměleckou hodnotu vybraného textu, přirozenost dětského projevu, celkovou úroveň recitace a kulturu projevu soutěžících žáků.
Za svou snahu, aktivitu a odvahu děti obdržely pěkné diplomy a věcné ceny. Nejlepší recitátoři – Ema Mrázková z 1. třídy, Julinka Kokošková a Adélka Nováková z 2. třídy, Toníček Chalupa ze 3. třídy a Alenka Montagová ze 4. třídy. Tyto děti postoupily do okrskového kola přehlídky dětských recitátorů v Kravařích.

Uč. Mgr. A. Benšová