Světový den hygieny rukou

Naše 1., 2. a 4. třída se zúčastnila akce „Čisté ruce“ ve Slezské nemocnici v Opavě, která upozorňuje    na význam mytí rukou jako důležitého preventivního opatření proti přenosu mnoha onemocnění.
Dezinfekce a mytí rukou má svá pravidla. Děti se s nimi seznámily, očistu vyzkoušely v praxi a díky UV lampě si mohly hned otestovat, zda postupovaly správně.
Poté nás zdravotnický personál provedl pavilonem M – dětským oddělením, kde nám ukázal hernu         a pokoje hospitalizujících děti. Nakonec jsme se vydali za nemocničními klauny, s kterými jsme si zazpívali.
Naši návštěvu Opavy jsme ukončili procházkou na Ptačí vrch, kde děti posvačily a pohrály si na hřišti.
Výlet se nám vydařil a už se těšíme na další!
                                                                                                                                           Mgr. M. Banovcová