Týden pro wellbeing 13. – 20. 2. 2024

Opavsko přišlo s nápadem využít fialovou barvu (uklidňuje, má navozovat psychický klid), se kterou je spojen celý  projektový „Týden pro wellbeing“. Ve čtvrtek 15. 2. 2024 proběhl na naší škole „fialový den“ s mnoha aktivitami v jednotlivých třídách, tematicky zaměřenými směrem k dobrým i méně dobrým emocím. Cílem bylo poukázat na prevenci duševního zdraví a aby se děti efektivně učily. Program by měl vést ke zlepšení sociálních a emočních dovedností a vzdělávacích výsledků.                                Šlo především o navození pozitivních emocí a nálad jako např. spokojenost, štěstí, pocit naplnění, fungování a radosti.Těmto činnostem, které navozují klidnou a hezkou atmosféru, se s dětmi věnujeme průběžně, alespoň jedenkrát měsíčně a budeme v nich i nadále pokračovat. Tentokrát jsme se jako škola zapojili do aktivity, ve které je zapojeno více než šedesát organizací a škol.

Program neprobíhal jen uvedený den, ale některé činnosti učitelé se žáky vykonávali v průběhu celého týdne.

Preventivní program se dětem líbil, odnesly si mnoho nových zážitků. Všichni se snažíme, abychom se na naší škole cítili vždy dobře, uvolněně a v bezpečí.

                                                                                                                                                                                                                                  Mgr. Irena Hrubá Vaňková  –  metodik prevence