….UŽ CHODÍM DO ŠKOLY

S žáky 1. třídy jsme se vydali v pondělí 11.9. 2021 navštívit předškoláky v MŠ a ukázat jim, jak jsme šikovní a kolik toho již umíme za tak krátkou dobu školní docházky. V dohodnutou dobu jsme se setkali společně na zahradě MŠ. Po přivítání jsme dětem zazpívali, zatancovali, přednášeli, vyjmenovali písmena, která již známe, četli slabiky a po celé zahradě hledali věci na dané písmeno nebo slabiku. Také jsme počítali a tvořili skupinky podle daného počtu. Připojili se k nám i děti z MŠ a všem nám bylo společně hezky. Zahráli jsme si i různé hry např. s padákem a společně jsme se zapojili i do jiných pohybových aktivit. Nakonec jsme si zahráli na autíčka. A protože nám i celou dobu krásně svítilo podzimní sluníčko, byl to příjemně strávený společný čas. Děti se setkaly se svými kamarády a všem bylo veselo.

                                                                                                      Mgr. Irena Hrubá Vaňková