Veselé zoubky

V pátek 13.5. 2022 proběhl celorepublikový preventivní program dm v 1. ročníku „Veselé zoubky“.        Byl zaměřen na zásady hygieny o chrup. Děti byli seznámeny s funkcí zubů, proč je důležité dbát              o jejich hygienu, od kdy čistit zoubky, jak dlouho a kolikrát za den, jaký zubní kartáček mají používat,     co je sklovina, kolik mléčných zoubků mají, proč jsou důležité preventivní prohlídky a ještě s mnoha dalšími důležitými informacemi. Vyplnily si pracovní list se zábavnými úlohami,                                  shlédly pohádku, „Jak šel Hurvínek k zubaři“, aby viděly, že se prohlídky u zubaře nemusejí bát.    Nakonec všichni dostali taštičku se zubní pastou, zubním kartáčkem, přesýpacími hodinami                    a žvýkačkami bez cukru.                                                                                                                                            K dětem patří šťastný úsměv a k němu náleží zdravé zuby.  Preventivní program děti zaujal                          a velmi se jim líbil.

                                                                                                                   Mgr. Irena Hrubá Vaňková