Zážitkové učení v angličtině – fancy dress party

Ve vyučování před koncem školního roku si procvičujeme a opakujeme učivo prostřednictvím různých her a soutěží. V hodině angličtiny se třeťáci zážitkovou formou učení dozvěděli, že školáci v Británii nosí školní uniformy a naše děti si připravují kostýmy, které si oblékají na karneval. Zároveň si děti prakticky vyzkoušely uniformu hasiče, kterou nám zapůjčil spolužák Erik Zygula, který navštěvuje kroužek mladých hasičů v Chlebičově. Děti prožívaly radost, že si můžou vyzkoušet hasičskou uniformu                a společně jsme anglicky pojmenovali části uniformy. Zároveň si žáci procvičili a obohatili anglickou slovní zásobu. Také jsme si připomněli důležitost náročného povolání hasičů. Na závěr si žáci nakreslili obrázek svého oblíbeného karnevalového kostýmu a vzájemně si anglicky pojmenovali části oblečení.
Netradiční hodina angličtiny se všem dětem líbila a přispěla k posílení jejich komunikace v cizím jazyce a k utužení kolektivních vztahů ve třídě.

                                                                                                                                                tř. uč. A. Benšová