Den Země – 22.4.2022

V pátek 22. 4. 2022 si i naše škola připomněla tento významný den na podporu a ochranu životního prostředí. Všichni žáci i p. učitelky přišli v tento den do školy tematicky oblečeni, podle barev kontejnerů na třídění odpadového materiálu. Prvňáčci zářili v žlutých tričkách a stali se z nich Plastíci, druháci byli modří Papíráčci, třeťáci byli zelení Skleňáci, čtvrťáci představovali Kartoňáky v oranžové barvě a páťáci byli hnědí Bioňáci. Společně jsme si užili v tělocvičně ZŠ výchovně – zábavný program, plný her a aktivit, u kterých naše děti prokázaly velmi dobré znalosti správného třídění odpadu do připravených kontejnerků – odpaďáčků, které jsme obdržely od Magistrátu z Opavy a v naší škole je využíváme taky      ke třídění papírového nebo plastového odpadu. Naši žáci nás mile překvapili a ukázali nám, že odpad třídit umí, jelikož jsou k tomu vedeni doma svými rodiči a vedeme je k tomu i my ve škole v rámci ekologické výchovy. 
Po pěkném programu jsme přiložili ruku k dílu a jako pilné včeličky se děti ze všech tříd zapojily i do úpravy a úklidu v okolí naší školy, abychom všichni měli kolem sebe hezké a čisté prostředí. Menší děti pomáhaly s úpravou hmyzího domečku a úklidu před školou a starší žáci se věnovali pěstitelským pracím na našich záhoncích. 
Všichni jsme si tento den užili a uvědomili si důležitost  ochrany a péče o naši krásnou planetu.
 
                                                                                                                                              uč. Mgr. A. Benšová