Nástup prvních a druhých ročníků do školy

Od 18. 11. začíná výuka pro první a druhé ročníky. Abychom dodrželi závazná pravidla MŠMT a MZČR, rušíme ranní družinu. Žáci budou v homogenních skupinách jak dopoledne, tak odpoledne ve školní družině. Příchod do školy pro první ročník je v rozmezí od 7, 30 do 7, 45 a pro druhý ročník od 7,45 do 8,00. Žádáme rodiče, aby se rozloučili s dětmi před školou a do školy nevstupovali. Vyučování bude probíhat v blocích do 11, 40 až do 12,00. V pondělí, úterý a ve středu bude na oběd chodit nejdříve první třída, pak druhá, ve čtvrtek a pátek nejdříve druhá, pak první třída. Obě oddělení školní družiny končí v 16, 30 hod. Během celého dne je povinnost nosit roušky jak pro děti, tak pro zaměstnance školy. Proto je nutné, aby žáci měli ve škole minimálně dvě roušky. Vyučovat se nebude Hv – zpěv a TV. TV nahradíme vycházkami. Dále platí nastavená hygienická pravidla – větrání, dezinfekce rukou, rozestupy, roušky. Dítě s příznaky nemoci prosím do školy neposílejte. Obědy si přihlaste ve školní jídelně podle potřeby sami. Věříme, že situaci zvládneme a vyučování bude probíhat bez komplikací. Pokud budete mít dotazy, kontaktujte své třídní učitelky přes školu online nebo volejte do školy.