Zahájení výuky v roce 2021

V pondělí 4.1.2021 zahájí školní docházku prezenčně pouze žáci první a druhé třídy. Od třetí třídy se vyučuje distančně. Bude nutné opět dodržovat protiepidemické zásady – roušky, dezinfekce, omezení vstupu cizím osobám do prostoru školy, větrání, homogenní skupiny žáků. Příchod do školy je stejný jako na podzim 2020. Nevyučuje se zpěv a tělesná výchova. Provoz ranní družiny je od 6.30h v omezeném režimu jen pro nutné případy. Kroužky neprobíhají. Výuka náboženství se vyučuje v homogenních skupinách. K případným dotazům využijte Školu OnLine.

Milena Široká