“Hasík” – preventivní program

V úterý 9. ledna 2024 proběhla ve 2. třídě druhá část preventivně výchovného programu HASÍK.              Por. Ing. Petra Magerová a její kolegyně nprap. Ing. Miroslava Polášková z HZS v Opavě vedly s dětmi vzájemný dialog tentokrát na téma oheň a zásady bezpečnosti při jeho užívání. Děti přemýšlely,              kde a jakým způsobem doma může vypuknout požár. Hasičky názorně předvedly dětem, co dělat, když je oheň uvězní v pokoji. Potom si žáci tento postup záchrany cvičně vyzkoušeli. Na závěr setkání jsme dostali pozvání k návštěvě a prohlídce Centrální požární stanice v Opavě.

                                                                                                                                                Mgr. Hana Seidlová