CO NÁS ČEKÁ?

O NÁS?

Jsme malotřídní škola, která se nachází v klidném a přátelském prostředí nedaleko Opavy. Poskytujeme vzdělávání v rámci sítě Tvořivých škol, využíváme formy prožitkového a činnostního učení. Náš školní vzdělávací program “Škola zábavou i prací” zahrnuje jak prvky tradiční výuky, tak nové přístupy ke vzdělání. Jsme otevřená škola k dětem i k široké veřejnosti. Naše vize je: Být dílnou spolupráce, důvěry, vědění, objevování, učení a kamarádství, kde tvoří spokojené a úspěšné děti. Řídíme se mottem G.B. Shawa: “Jediná cesta k vědění je činnost.” Naše škola je zapojena do projektů Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

ŽIVOT V NAŠÍ ŠKOLE A ŠKOLCE

Kyberšikana S rozvojem digitálních technologií se dříve či později žáci mohou setkat s kyberšikanou. Problémem však zůstává, že častokrát dítě nemusí tyto prvky ani rozpoznat. A protože nepoznají, že se jedná o šikanu, neví, jak se s ní vypořádat. Cítí […]
Kino ve školce. Ve středu 1.2. připravily paní učitelky ze třídy Soviček pro své děti podvečerní promítání pohádky ve školce. Pro děti byla připravena pohádka Doba ledová. Jako v opravdovém kině děti obdržely vstupenku a také kelímek popcornu. Na závěr […]
Ples princů a princezen ve školce V úterý 31.1. jsme ve třídě Sluníček prožili báječné dopoledne. Děti i paní učitelky přišly v kostýmech krásných princezen a udatných rytířů. Byly připraveny zajímavé soutěže, společný ples i královská hostina. Bylo to skvělé […]
Dobrodružné dopoledne zažili žáci 5. třídy, kteří se s paní učitelkou v rámci vlastivědy vydali prozkoumat místní vojenské bunkry. První zastávka vedla k pěchotnímu srubu OP – S 11, dále ke dvěma menším bunkrům a v závěru trasy k pěchotnímu srubu OP – S 12. Po […]
Podstatným prvkem dětského světa se stala komunikace prostřednictvím internetu. Každý někdy viděl skupinku dětí sedící u sebe na jednom místě v domnění, že si povídají. Ale nebylo to slovem, nýbrž prostřednictvím svých mobilních telefonů a v rámci sítě. To, že […]
Hrátky ve vlastivědě s QR kódyŽáci 5. třídy vypracovávali pracovní listy do vlastivědy zcela netradičním způsobem, a to pomocí QR kódu. Paní učitelka nachystala hru, která zahrnovala události 2. světové války, výpočty příkladů z matematiky a trošku i tělocviku.  Žáci běhali ke […]
Ve čtvrtek 12. ledna jsme navštívili s dětmi Dům umění v Opavě, kde probíhal animační program              „ Život v kutně.“ Vydali jsme se po stopách mnichů, zjistili, co klášterní život obnášel, jak to v […]
V úterý 10. ledna 2023 se žáci 1. a 2. třídy zúčastnili preventivního programu, který dětem nejen přibližuje život u policie, ale hlavně je seznamuje se situacemi, které mohou v reálném životě nastat a můžeme se z nich poučit. Celý […]
Předvánoční atmosféra zavládla na hodině angličtiny ve 4. třídě dne 21. prosince, na které si žáci 4. třídy prožitkovým a činnostním učením se svou paní učitelkou připravili zdravou anglickou snídani.          Jelikož jsme se učili o zdravých […]

AKTIVNĚ JSME ZAPOJENI

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content