CO NÁS ČEKÁ?

O NÁS?

Jsme malotřídní škola, která se nachází v klidném a přátelském prostředí nedaleko Opavy. Poskytujeme vzdělávání v rámci sítě Tvořivých škol, využíváme formy prožitkového a činnostního učení. Náš školní vzdělávací program “Škola zábavou i prací” zahrnuje jak prvky tradiční výuky, tak nové přístupy ke vzdělání. Jsme otevřená škola k dětem i k široké veřejnosti. Naše vize je: Být dílnou spolupráce, důvěry, vědění, objevování, učení a kamarádství, kde tvoří spokojené a úspěšné děti. Řídíme se mottem G.B. Shawa: “Jediná cesta k vědění je činnost.” Naše škola je zapojena do projektů Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

ŽIVOT V NAŠÍ ŠKOLE A ŠKOLCE

V úterý 17. 5. 2022 proběhlo okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů v Malých Hošticích, které se zúčastnilo a naši školu reprezentovalo čtyřčlenné družstvo žáků 4. a 5. třídy.                        […]
V pátek 20.5. jsme autobusem vyrazili na nedaleký zámek v Kravařích. Pro děti byl připravený zajímavý program věnovaný hudebním nástrojům. Prohlídka zámku byla spojena s plněním různých úkolů.      Počasí nám přálo a moc jsme si to všichni užili. 
Ve čtvrtek 19.5. navštívily děti z MŠ místního chovatele pana Weisse. Prohlídly si drůbež i spoustu králíčků různého stáří a velikosti. Dětem se prohlídka moc líbila.
V pátek 13.5. 2022 proběhl celorepublikový preventivní program dm v 1. ročníku „Veselé zoubky“.        Byl zaměřen na zásady hygieny o chrup. Děti byli seznámeny s funkcí zubů, proč je důležité dbát              […]
Ve školce proběhly krásné besídky u příležitosti oslavy svátku všech maminek. Děti ze třídy Sluníčka předvedly pásmo lidových písniček a tanečků a děti ze třídy Soviček se proměnily v malé berušky a mravence. Představení se dětem moc vydařila a vykouzlila […]
Dne 11.5. 2022 naši školu navštívilo dětmi velmi oblíbené pojízdné planetárium opět se zajímavým programem. Žáci všech tříd a děti z MŠ ze třídy  Soviček zhlédli v tělocvičně ZŠ a zajímavý výchovně vzdělávací příběh s ekologickou tématikou s názvem Život […]
Naše 1., 2. a 4. třída se zúčastnila akce „Čisté ruce“ ve Slezské nemocnici v Opavě, která upozorňuje    na význam mytí rukou jako důležitého preventivního opatření proti přenosu mnoha onemocnění.Dezinfekce a mytí rukou má svá pravidla. Děti se s […]
Děti z MŠ a děti z 2. a 3. třídy vystupovaly při setkání důchodců v Kulturním domě v Chlebičově.                      Přichystaly si krátké pásmo básniček a písniček o jaru, zahrály na […]
V pátek 6.5. proběhlo ve třídě Soviček projektové dopoledne věnované hudbě. Pani lektorka děti seznámila s různými druhy hudebních nástrojů, podrobněji se zaměřila na dechové nástroje.        Předvedla dětem různé známé skladby, které děti poznávaly.        […]
V pátek 29.4. 2022 měli žáci 1. – 3. třídy polytechnickou výchovu. Pracovali se dřevem, učili se brousit dřevo brusným smirkovým papírem. Nakonec si z jednotlivých částí složili výrobek. Děvčata krásnou kytičku a chlapci závodní formuli. Výrobky si děti mohou […]

AKTIVNĚ JSME ZAPOJENI

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content