Veselé zoubky

V pátek 13.5. 2022 proběhl celorepublikový preventivní program dm v 1. ročníku „Veselé zoubky“.        Byl zaměřen na zásady hygieny o chrup. Děti byli seznámeny s funkcí zubů, proč je důležité dbát              […]

Read more →

Máme rádi přírodu

Dne 11.5. 2022 naši školu navštívilo dětmi velmi oblíbené pojízdné planetárium opět se zajímavým programem. Žáci všech tříd a děti z MŠ ze třídy  Soviček zhlédli v tělocvičně ZŠ a zajímavý výchovně vzdělávací příběh s ekologickou tématikou s názvem Život […]

Read more →

Světový den hygieny rukou

Naše 1., 2. a 4. třída se zúčastnila akce „Čisté ruce“ ve Slezské nemocnici v Opavě, která upozorňuje    na význam mytí rukou jako důležitého preventivního opatření proti přenosu mnoha onemocnění.Dezinfekce a mytí rukou má svá pravidla. Děti se s […]

Read more →

Polytechnická výchova

V pátek 29.4. 2022 měli žáci 1. – 3. třídy polytechnickou výchovu. Pracovali se dřevem, učili se brousit dřevo brusným smirkovým papírem. Nakonec si z jednotlivých částí složili výrobek. Děvčata krásnou kytičku a chlapci závodní formuli. Výrobky si děti mohou […]

Read more →

Pasování na čtenáře

Dne 27.4. 2022 proběhlo na Obecním úřadě v Chlebičově „Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře“. Na úvod si děti připravily pro paní ředitelku, paní starostku obce a královnu Abecedu, krátké představení z básniček, písniček a tanečku. Každý žák také přečetl větu, žáci […]

Read more →
Skip to content