ČARODĚJNICKÉ VYUČOVÁNÍ – projektová výuka

Dne 3. 5.2023 se ve 4. třídě uskutečnila projektová výuka zaměřena na přiblížení lidových tradic a zvyků žákům ke dni Pálení čarodějnic. Žáci 4. třídy se v tento den převlékli do čarodějnických kostýmů, součástí kterých byly čarodějnické klobouky, košťata, symbolická magická gumová nebo plyšová zvířata – myši, pavouci, netopýři a hadi, která je doprovázela celým čarodějnickým dopolednem. V průběhu všech vyučovacích hodin děti plnily různé zajímavé a zábavné úkoly a soutěže formou zážitkového učení. V českém jazyce si čarodějové a čarodějnice přečetli o historii této lidové tradice, popisovali vzhled a vlastnosti čarodějnice, luštili čarodějnické křížovky, rébusy a zašifrovaná zaklínadla, prostřednictvím kterých pak kouzlili s kouzelnými hůlkami, které si vyrobili v pracovních činnostech.        V matematice řešili logické úkoly, magické čtverce, pyramidy, čarodějnické sudoku a slovní úlohy.              V angličtině si žáci rozvíjeli komunikační dovednosti a slovní zásobu v cizím jazyce. Každý představil svůj čarodějnický kostým, kreslil obličej čarodějnice podle anglických pokynů a zahráli jsme si anglickou pohybovou hru s košťaty. V přírodovědě jsme poznávali léčivé bylinky, ze kterých čarodějnice vařily lektvary a děti si udělaly pokus bublajícího lektvaru. Všem čtvrťákům se celé zábavné vyučování líbilo a všichni čarodějové a čarodějky obdrželi pěkný diplom a malou odměnu.

                                                                                                                                   Mgr. Adriana Benšová