Červený kříž – první pomoc – projektový den

V úterý 25. 4. 2023 proběhl na naší škole projektový den se zástupci Červeného kříže z Opavy.            Děti seznámily se základy první pomoci při úraze a jak se v takové situaci zachovat, koho volat, pravidla telefonování, bezpečnosti a v neposlední řadě vlastní ošetření a první pomoc např. při bezvědomí nebo bezdeší. Bylo pět stanovišť, které žáci obcházeli a učili se nejen teoreticky, ale hlavně prakticky již zmíněná pravidla první pomoci. Za splnění úkolu na daném stanovišti obdrželi razítko na kartičku mladého zdravotníka. Den si děti užily, rozšířily si své vědomosti a zábavnou formou i praktické činnosti. Po celý den panovala ve škole příjemná, klidná a přátelská atmosféra.

                                                                                                                                   Mgr. Irena Hrubá Vaňková