Oslavy 120 let výročí založení školy

V pátek 10. 6. 2022 jsme oslavili 120. výročí založení školy. Celé dopoledne nám propršelo,                    ale odpoledne, kdy začínal hlavní program, se na nás usmálo slunce. Od 13, 30 jsme otevřeli školu široké veřejnosti. Zájemci si mohli prohlédnout vyzdobené prostory školy a spoustu fotek,                    které mapovaly život školy. V učebnách běžely prezentace třídních fotek od roku 2015 až po současnost. K prohlídce školy a k přátelskému posezení byli také pozváni hosté – bývalí učitelé                a zaměstnanci školy, paní starostka a pan farář. Všem se škola velmi líbila a rádi zavzpomínali na roky, kdy ve škole aktivně působili. V 16,00 začalo v Lipju vystoupení dětí a žáků. Mateřská školka se předvedla pásmem mravenečků, prvňáci zahráli pohádku Zvířátka a loupežníci, zatančili Mazurku            a přednášeli básničku o těle. Druháci nás svým tanečním vystoupením vtáhli do muzikálu Pomáda. Družina vtipně glosovala reklamy a zatančila moderní diskotance. Tančili také třeťáci a holky ze čtvrté    a páté třídy. Kroužek flétniček zahrál lidové písničky a kluci ze čtvrté a páté třídy se představili jako zdatní sportovci. Na závěr jsme zhlédli Popletenou pohádku a rozloučili jsme se společnou písničkou. Představení se všem velmi líbilo. Děkujeme hasičům z Chlebičova, kteří připravili pro návštěvníky občerstvení a škole přejeme další úspěšné roky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Milena Široká