“Ptáci v zimě” a “Po stopách zvířat” (ekologické programy)

V rámci ekologické výchovy se na naší škole uskutečnil v úterý 5.12.2023 EKO program pro mladší i starší žáky. Paní ekoložka M. Cichá, která k nám zavítala ze Záchranné stanice volně žijících zvířat v Bartošovicích si připravila pro děti povídání o tom, jak se zvířátkům žije v zimě, proč se některá ukládají k zimnímu spánku a jak si v tomto ročním období obstarávají potravu. Mladší žáci se dozvěděli zajímavé informace o ptáčcích v zimě a společně si s paní ekoložkou vyrobili krmítko pro ptáčky na zimní sezonu. Starší žáci se seznámili s životem savců v zimě, měly možnost poznávat srst, stavbu těla a stopy různých zvířat, ze kterých si každý žák 4. a 5. třídy udělal odlitek ze sádry, např. stopy lišky, jezevce, husy, vydry, jelena.Celý EKO program naše žáky zaujal, paní ekoložka odpovídala i na zajímavé otázky dětí o přírodě a životě živočichů v zimě a interaktivní formou si naši žáci mohli zapamatovat lépe informace, které můžou využít a pracovat s nimi na hodinách přírodovědy.Ekologický program se nám všem moc líbil a potvrdil nám, jak je důležité, abychom se naučili žít v harmonii s přírodou kolem nás.                                                                                                                                                   Mgr. A. Benšová Ptáci v zimě

Dne 5.12. 2023 se žáci 1.,2. a 3. třídy zúčastnili vzdělávacího programu EVVO na téma „Ptáci v zimě“. Ekologický program se skládal ze dvou částí. V první z nich si žáci povídali o ptácích,  např. o tom jakou mají stavbu těla, jak létají a hlavně jak se o ně můžeme v zimě starat. Druhá část byla praktická. Zde si děti zábavnou formou zkoušely různé skládačky týkající se tématu, mohly si vyzkoušet psaní ptačím brkem a také si samy sbily ptačí budku. Byly to dvě hodiny nejen poučení, ale hlavně plné nových poznatků a zábavy. Všichni byli spokojeni a natěšeni, jak budou pomáhat v zimě ptáčkům na svých zahradách i ve volné přírodě.

                                                                                                                                    Mgr. Irena Hrubá Vaňková