QR kód – Vlastivěda v 5. třídě

Hrátky ve vlastivědě s QR kódy
Žáci 5. třídy vypracovávali pracovní listy do vlastivědy zcela netradičním způsobem, a to pomocí QR kódu. 
Paní učitelka nachystala hru, která zahrnovala události 2. světové války, výpočty příkladů z matematiky a trošku i tělocviku.  
Žáci běhali ke knihovně pro výsledky, které zjistili pomocí tabletů a čteček QR kódů. U správného výsledku byla i odpověď na otázku, kterou si dopsali do svého listu. Hodina byla velmi záživná, děti se moc pobavily a obávám se, že pracovní listy už nebudou chtít vypracovávat jinak. 
                                                                                                                                            Mgr. Veronika Kleslová