Recitační soutěž – školní kolo

I v letošním školním roce jsme připravili recitační soutěž pro žáky naší školy. Školnímu kolu, které se uskutečnilo dne 14. února předcházela třídní kola ve všech třídách, kde si žáci mohli vyzkoušet svůj jazykový a osobnostní projev prostřednictvím recitace své básně, kterou si do soutěže vybrali. Ti nejlepší recitátoři od 1. až po 5. třídu postoupili do školního kola, kterého se zúčastnilo celkem 18 žáků. Ostatní spolužáci mohli jako diváci sledovat nejen umělecký přednes svých kamarádů, ale i jejich odvahu veřejně vystoupit před celou školou. Na úvod nám soutěž zpříjemnila děvčata ze 3.a 4. třídy, která nám pěkně zahrála na flétničky. Hlavními kritérií hodnocení našich recitátorů  byla přirozenost dětského projevu, umělecká hodnota vybraného textu, přiměřená interpretační úroveň dětí a celková kultura jejich jazykového projevu. Velkým překvapením byli naši prvňáčci, kteří své básničky zarecitovali s plným nasazením a odvahou. Všechny děti, které soutěžily, obdržely pěkné diplomy a sladkou odměnu. Ti žáci, kteří získali za nejlepší recitaci 1. místo, (celkem 7 žáků z 1. – 5. třídy) postoupili            do okrskového kola recitační soutěže, které se konalo 20. 2. 2023 v Kravařích. I když nezískali konkrétní ocenění, děkujeme jim za jejich snahu, aktivitu a za pěknou reprezentaci naší školy.
 
                                                                                                                                         Mgr. A. Benšová