Výlet 5.třídy

Dne 21.12. se naše 5.třída rozhodla prozkoumat vánoční Opavu. 
Naše cesta vedla přes ptačí vrch, obhlédnout vánoční výstavu v arkádách, zavzpomínat na zlaté časy staré Bredy, zkontrolovat trhy a dát si něco dobrého za odměnu. 
I přes nepřízeň počasí se nám výlet moc líbil. 
                                                                                                                                                     Mgr. V. Kleslová