Bubnování v kruhu v MŠ a ZŠ

V úterý 28.3. jsme oslavili svátek všech učitelů pěkně zvesela. Ve školce i ve škole jsme přivítali zajímavý pořad Bubnování v kruhu. Děti si formou hry na bubínky procvičily rytmus a vzájemnou spolupráci. Program se ve školce i ve škole moc líbil. Byla to pro nás úžasná zkušenost a příjemně strávené dopoledne.