“Český les ” + Minizoo Opava

I letos v říjnu si na naší škole připomínáme významné ekologické svátky – Den zvířat a Den stromů.          S žáky 2., 4.a 5. třídy jsme dne 3. a 5. října 2022 navštívili Středisko volného času v Opavě, kde si děti nejprve prohlédly zvířátka v minizoo a následně se zaposlouchaly do zajímavého ekologického vyprávění s názvem Český les. Naši žáci se seznámili s lesním prostředím jako důležitým ekosystémem, dozvěděli se zajímavosti o stromech v lese, o lesní zvěři, ptactvu, o různých škůdcích lesa, o důležitosti myslivosti a lesnictví. Zábavné a poučné povídaní bylo spojeno i s ukázkou paroží, srsti a zvuků zvířat. Děti se snažily uhodnout, kterému lesnímu zvířátku daný zvuk patří.                      Tímto pěkným výchovně vzdělávacím  ekologickým  programem si  žáci rozšířili znalosti o lese a jeho funkcích a o základních vztazích v lesním prostředí. Cílem této pěkné akce bylo prohloubit osobní vztah dětí k přírodě a lesu, učit je vnímat les, jeho tajemství a zákonitosti.                                                      Za pěkného počasí babího léta jsme si navíc udělali přírodovědnou vycházku přes Sady Svobody,          kde si děti nasbíraly plody kaštanů.

                                                                                                                           uč. 4. třídy, Mgr. A. Benšová