Den stromů ve 4. třídě (projekt)

Na den 20. října, kdy slavíme tento ekologický svátek, si žáci 4. třídy připravili třídní projekt, se kterým obeznámili i spolužáky ze všech ostatních tříd. V hodinách přírodovědy v rámci podzimní vycházky čtvrťáci pozorovali proměny podzimní přírody a stromů, které poznávali, a zároveň si nasbírali pěkné barevné listy stromů, které pak posloužily k poznávání i pro ostatní spolužáky. Na internetu jsme vyhledali zajímavé informace o čtyřech nejznámějších stromech, které rostou i v okolí naší školy,             a v rámci slohu je sepsali jako krátké vyprávění v 1. osobě formou hádanek pro každou třídu.            Všichni žáci, i ti nejmenší prvňáčci, uhodli všechny názvy stromů a zároveň se dozvěděli o nich i zajímavé informace. Všechny děti zaujalo vyprávění o kouzelné moci kaštanů pro naše zdraví, a tak      za odměnu každý dostal lesklý kaštan. Zároveň jsme si všichni připomněli důležitost stromů a zdůraznili potřebu jejich ochrany a celé přírody pro náš život.

                                                                                                                                            Mgr. A. Benšová