Halloween ve školce

Oslava svátku Halloween je typická v anglicky mluvících zemích, ale stále častěji se s ní setkáváme          i u nás. S dětmi ve školce jsme si povídali o rozdílech při oslavě svátku všech zemřelých u nás                  a ve světě. Halloweenské dopoledne zahrnovalo lehce strašidelnou výzdobu, kostýmy, soutěže, tancování a mlsání dobrůtek. Bylo to moc prima a všichni si to užili.