Podpora duševního zdraví žáků (preventivní program)

Duševní zdraví dětí, tzv. wellbeing, je základem pro zdravý osobnostní a sociální rozvoj žáků naší školy. Pro podporu duševní odolnosti našich žáků se dne 17. 3. 2023 uskutečnil preventivní program pro 4 . a 5. třídu naší ZŠ. Slečny lektorky vedly s žáky interaktivní besedu o důležitých životních dovednostech, které hrají zásadní roli v oblasti duševního zdraví, ke kterým patří zdravý životní styl a životospráva. Děti obeznámily s rizikovými faktory, s charakteristikou zátěžových situací a ukázaly možnosti rozvoje a posilování duševní odolnosti. Pomocí her ve skupinách se žáci učili seberegulačním dovednostem, jak zvládat stres a jak zvýšit odolnost vůči němu, jak reagovat v nejrůznějších psychických situacích apod.
Tento velmi přínosný preventivní program byl cílen na rozvoj znalostí a kompetencí našich žáků v problematice duševního zdraví, na schopnost identifikovat a zvládat náročné psychické stavy tak, aby naši žáci dokázali získané informace a zkušenosti pozitivně využít ve svém životě.

                                                                                                       Mgr. Adriana Benšová