Sázení stromů

Dne 9. 11. 2022 jsme se s dětmi z naší ŠD zúčastnili výsadby ovocných stromů. Tuto akci pořádala komise životního prostředí obce Chlebičov. Vysázelo se více než 60 stromů – třešně a jabloně. Dozvěděli jsme se, jak se stromy musí správně sadit, jak je ošetřit a čím chránit před různými škůdci. Účastníků této akce bylo hodně, děti byly šikovné, buď sadily stromy samy nebo pomáhaly starším spoluobčanům naší vesnice.

                                                                                                                                                 Zuzana Slavíková