Zážitkové učení – 4.tř.(pravěk)

Ve 4. třídě jsme na hodinách vlastivědy zahájili zajímavou a zábavnou formou putování historií naší země tak, aby to žáky zaujalo a aby si dokázali aspoň částečně představit život našich předků                    v dávných dobách. Žáci se seznámili s nejranějším obdobím ve vývoji lidstva, s pravěkem.          Opakovací hodinu pravěku jsme si zpříjemnili dramatizací, děti zahrály scénky ze života lidí                        z jednotlivých dob pravěku, které si předem vylosovaly a připravily. Ostatní žáci se snažili uhodnout předváděné období. Od starší doby kamenné až po dobu železnou se z žáků převlečených                          i do pravěkého oděvu stali lovci mamutů, předvedli nám rozdělávání a udržování ohně, zpracování obilí, ochočení  pejska a jiných zvířat, výrobu keramiky nebo venuše. Na chvíli jsme se všichni ve třídě přenesli do dávné minulosti a vlastním prožitkem si děti vyzkoušely, jak se pravěkým lidem těžce žilo. Děti na závěr konstatovaly, že chvíle strávené v pravěku byly fajn, ale jsou moc rády, že žijeme ve 21. století. Naši čtvrťáci si tvůrčími činnostmi s pravěkým námětem osvojili učivo, rozvíjeli svou představivost a fantazii a zároveň si odnesli z této netradiční hodiny i společné zážitky a zasloužili si za svůj výkon  jedničky.

                                                                                                                                 tř. uč. Mgr. A. Benšová