Den Země

I když Den Země připadá tradičně na 22. dubna, my jsme ho oslavili v pátek 28. dubna 2023. Připravili jsme pro naše žáky různé aktivity, kterými získali více informací o ochraně naší přírody a zvířat. Ve dvojicích plnili úkoly, ze kterých po správném splnění vyluštili tajenku. Při tom se dozvěděli spoustu nových informací – jaká jsou nejohroženější zvířata na naší planetě, jaké barvy využíváme při třídění odpadu, co škodí životnímu prostředí apod.

                                                                                                                                                   Zuzana Slavíková