Pasování na čtenáře 2023

Ve středu 26. dubna 2023 se sešli naši nejmladší školáci se svými rodiči v prostorách Obecního úřadu v Chlebičově, kde proběhlo tradiční „Pasování prvňáčků na čtenáře“. Hned po úvodním slovu paní starostky vstoupila za zvuku fanfár do sálu královna Abeceda (Ing. Zuzana Mošová). Následovalo vystoupení dětí, které přednesly královně Abecedě pásmo z básniček a s poupětem tulipánu jí zazpívaly píseň Rozvíjej se poupátko. Královna si pro budoucí čtenáře připravila pár úkolů, aby poznala, zda už si zaslouží povýšit do řádu čtenářského. Na závěr všichni prvňáčci přečetli kratičký úryvek z pohádkové knihy Malá čarodějnice. Poté byli slavnostně pasováni nádhernou šerpou s nápisem „Princ čtenář“ nebo „Princezna čtenářka“. Obdrželi od své třídní učitelky pamětní list a pracovní sešit Jsem čtenář pověstí. Paní fotografka Barbora Chmelařová všem vykouzlila krásnou vzpomínku v podobě památeční fotografie.

                                                                                                                                               Mgr. Hana Seidlová