Pasování na čtenáře

Dne 27.4. 2022 proběhlo na Obecním úřadě v Chlebičově „Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře“. Na úvod si děti připravily pro paní ředitelku, paní starostku obce a královnu Abecedu, krátké představení z básniček, písniček a tanečku. Každý žák také přečetl větu, žáci se seřadili podle očíslování vět,        které poté dohromady vytvořily souvislý text. „Královna Abeceda“ si pro děti připravila několik zábavných aktivit, jako např. hledání poztrácených písmenek a sestavení slov z nich nebo přiřazování názvů pohádek k obrázkům. Na závěr královna pasovala děti na čtenáře a předala každému krásnou šerpu    se zlatým nápisem „Princezna čtenářka“, „Princ čtenář“, ozdobenou kytičkou a od paní učitelky dostaly pamětní list. Na památku děti dostanou svou fotografii. Akce se vydařila, byla velmi pěkná a po celou dobu panovala klidná a pěkná atmosféra. Děti odcházely spokojené a s úsměvem.

                                                                                                                   Mgr. Irena Hrubá Vaňková