Policejní pohádky – preventivní program

V úterý 10. ledna 2023 se žáci 1. a 2. třídy zúčastnili preventivního programu, který dětem nejen přibližuje život u policie, ale hlavně je seznamuje se situacemi, které mohou v reálném životě nastat a můžeme se z nich poučit. Celý program vedl usměvavý a sympatický policista Dominik Jorda sloužící    u PČR v Kravařích, který přečetl žákům tři napínavé příběhy z knihy „Policejní pohádky“. Všichni bedlivě naslouchali a ani nemukli. Společně jsme si o každém příběhu vypravovali a hledali v nich hrdiny,        kteří se zachovali správně či nezbedy, kteří svým chováním ohrozili druhé. Soudce Přemysl měl na konci každé pohádky poučení a děti ho samy dokázaly poodhalit. V závěru hodiny nám policista popsal a ukázal svou výstroj a povyprávěl nejdobrodružnější zážitek, který zažil.  

 My děkujeme Policii ČR za úžasný preventivní program a těšíme se na další spolupráci.

                                                                                                                                                Mgr. Hana Seidlová