Anglická snídaně – English Breakfast

Předvánoční atmosféra zavládla na hodině angličtiny ve 4. třídě dne 21. prosince, na které si žáci 4. třídy prožitkovým a činnostním učením se svou paní učitelkou připravili zdravou anglickou snídani.          Jelikož jsme se učili o zdravých pokrmech, o ovoci a zelenině a o tradičních jídlech v Británii, devčata se předvedla jako skvělé hospodyňky a kluci jako vánoční skřítci. Ve skupinkách si děti připravily zdravé pokrmy z ovoce a zeleniny, pomáhaly také při přípravě toustíku a pěkně si naaranžovaly a naservírovaly anglickou snídani, na které si pak společně pochutnaly. Zároveň si v průběhu této zajímavé hodiny všichni zopakovali a upevnili anglickou výslovnost a slovní zásobu, získali větší sebevědomí                      v konverzaci v anglickém jazyce a upevnili si kladné kamarádské vztahy ve třídě. 

                                                                                                                                        tř. uč. Mgr. A. Benšová